มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เทียบโอนหน่วยกิตย้อนหลัง

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

ผมได้ทำเรื่องเทียบโอนหน่วยกิตย้อนหลัง เมื่อเดือนมิถุนายน  ตอนนี้กำลังรอหนังสือผลการเทียบโอนหน่วยกิตส่งกลับมาที่บ้านทางไปรษณีย์ ผมได้ลองเช็คผลการศึกษาใน e-service ru ซึ่งพึ่งมีการ update ล่าสุด คือมีการรวมหน่วยกิตเทียบโอน 1 หน่วยกิต (รวมหน่วยกิตจากการเทียบโอน 1 หน่วยกิต) เข้าไปด้วย  ผมอยากทราบว่า 1 หน่วยกิตที่ได้เพิ่มเข้ามา นี้ คือ อะไรครับ เนื่องจากผมขอเทียบโอนหน่วยกิตย้อนหลังจากต่างสถาบัน กรณีไม่จบการศึกษาซึ่งวิชาที่ผมขอเทียบโอนมีหน่วยกิต 3หน่วยกิต และ ตามหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ รามคำแหง มีวิชา 1 หน่วยกิต คือ LIS1003 (IS 103)  ซึ่งวิชาที่ผมขอเทียบโอนหน่วยกิต ไม่น่าจะเทียบโอนรายวิชานี้ได้

ผู้ตั้งคำถามเป้
e-mailboonbunjong1234@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม13 ก.ย. 2560 05:17:16
จำนวนผู้อ่าน244

คำตอบ

รายละเอียด

นักศึกษานำสำเนาวุฒิบัตรจำนวน 1 ฉบับ ไปที่คณะฯเพื่อดำเนินการตรวจสอบ,เขียนคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตที่คณะ  โดยคณะจะออกหลักฐานการเทียบโอนหน่วยกิตให้นักศึกษาไปยื่นขอชำระค่าเทียบโอนที่กองคลังตึกสำนักงานอธิการบดีค่ะ

ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ13 ก.ย. 2560 14:51:00
IP Address10.3.20.66
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+