มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ผมเรียนคณะนิติศาสตร์อยากสอบถามว่าวิชาภาษาบาลีจัดอยู่ในหมวดวิชาภาษาต่างประเทศไหม เพราะผมอยากเรียนวิชาภาษาบาลีแต่ไม่เห็นมีในหนังสืออธิบายหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของปี 59 ที่ผมสมัครเรียน สรุปคือถ้าเรียนบาลีให้ครบ 6 หน่วยกิตผมจะจบไหม

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

กระผมขอปรึกษาเรื่องหลักสูตรและวิชา ที่จะลงให้ครบหน่วยกิต ในการเรียนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคําแหงผมเป็นนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรจะไม่เหมือนกับ ปี60 เท่าที่ผมอ่านมาแล้วแต่ที่อยากจะสอบถามก็คือว่า คือ...มันจะมีวิชาในกลุ่มวิชา  "ภาษาต่างประเทศ" ที่นักศึกษาต้อง *เลือกเรียน" 'ให้ครบ6หน่วยกิต'

เริ่มมาจากที่ตัวผมรู้สึกว่า ปรารถนาจะเรียน "ภาษาบาลี" มากๆ

ผมเลยอยากจะสอบถาม ว่า "วิชาภาษาบาลี" นั้น เป็นวิชาที่อยู่ใน *หมวดภาษาต่างประเทศ* 'หรือเปล่า'ครับ เพราะในเอกสารอธิบายหลักสูตรการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต รูปแบบ pdf ของ ปี 59 ที่ผมโหลดมาอ่าน **มันไม่มีภาษาภาษาบาลีอยู่ในหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ** (แต่ผมเข้าใจและคิดว่าว่าภาษาบาลีอยู่ในหมวดต่างประเทศ)

สรุปคือ : ตกลงแล้วภาษาบาลีอยู่ในหมวดต่างประเทศหรือเปล่าครับแล้วถ้าผมลงเรียนวิชาภาษาบาลีครบ 6 หน่วยกิตจะจบตามหลักสูตรหรือเปล่า

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถาม5901501410 บูรพา
e-mailBoorapha_RU13@outlook.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม20 เม.ย. 2560 16:16:30
จำนวนผู้อ่าน532

คำตอบ

รายละเอียดวิชาภาษาบาลีไม่สามารถใช้แทนเป็นภาษาต่างประเทศในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในคณะนิติศาสตร์ได้ค่ะ ถ้านักศึกษาจะลงเรียนจะได้เป็นวิชาเลือกเสรีได้ค่ะ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ21 เม.ย. 2560 16:33:45
IP Address10.3.20.158
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+