มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ก่ารขอใบรับรองผลการเรียนทางไปรษณีย์

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียดมีเอกสารอะไรบ้าง
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนิสิxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม7 ต.ค. 2557 12:04:47
จำนวนผู้อ่าน5474

คำตอบ

รายละเอียดการขอใบรับรองผลการเรียนทางไปรษณีย์ให้ดำเนินการดังนี้ 1.ข้อมูลที่ต้องแจ้งทางจดหมายคือ ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัว สาขาวิชาเอก คณะที่ศึกษา วัน-เดือน-ปีเกิด จำนวนใบรับรองที่ต้องการ และเหตุผลที่ขอ 2.นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2514 – 2525 หากไม่เคยขอมาก่อนให้แนบรูปถ่ายสี หรือขาวดำขนาด 2x3 ซม. ห้ามใชรูปโพลาลอยด์ แต่งกายสุภาพ ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วใช้รูปถ่ายสวมชุดครุย วิทยฐานะรูปถ่ายสี หรือขาวดำ จำนวน 1 รูป 3.ค่าธรรมเนียมใบรับรองผลการเรียน 3.1ใบรับรองกรณีไม่สำเร็จการศึกษา(Transcript) ค่าธรรมเนียมชุดละ 40 บาท 3.2ใบรับรองผลสำเร็จการศึกษา(Transcript) ค่าธรรมเนียมชุดละ 70 บาท แจ้งภาคที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ปีการศึกษา ครั้งที่สภาอนุมัติ ลำดับที่ และเคยขอหรือไม่ 3.3ใบรับรองผลการเรียนทุกประเภทของนักศึกษาโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ค่าธรรมเนียมชุดละ 200 บาท 4.ส่งธนาณัติสั่งจ่าย “หัวหน้าฝ่ายรับรองและประมวลผลการศึกษา” ปณ.รามคำแหง 5.จ่าหน้าซองจดหมายถึง หัวหน้าฝ่ายรับรองและประเมินผลการศึกษา สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ9 ต.ค. 2557 13:45:00
IP Address10.3.20.54
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+