มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การคำนวณเกรด เพื่อขอจบการศึกษา นำเกรดที่เทียบโอนมาคำนวนด้วยหรือไม่

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

เรียนท่านผู้เกี่ยวข้อง

อยากเรียนอบถามว่า การคำนวณเกรดเพื่อทำเรื่องขอจบการศึกษา นำเกรดที่เทียบโอนมาคำนวนด้วยหรือไม่ เช่น

หลักสูตร 140 หน่วยกิต และเทียบโอนมา 37 หน่วยกิต คงเหลือวิชาที่ต้องเรียน 103 หน่วย

เมื่อจะขอจบการศึกษา ต้องคำนวน 140 หน่วย รวมเกรดที่โอน หรือ คำนวณเฉพาะเกรดที่ได้เรียนครับ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามธไนศวรรย์
e-mailthanaisawan@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม25 พ.ย. 2559 17:21:31
จำนวนผู้อ่าน5545

คำตอบ

รายละเอียดถ้าใช้วิชาเทียบโอนมาจากการสอบได้จาก มร. เช่น เทียบโอน เป็นเกรด A - D หรือ P-G (ในเกรดแบบเก่า) จะนำมาคิดเกรดด้วยครับ แต่ถ้าเทียบโอนมาจากสถาบันอื่น (ทุกกรณี) เกรดที่เทียบโอน จะไม่นำมาคิดเกรดเฉลี่ยเมื่อจบการศึกษาครับ จะคิดเฉพาะวิชาที่สอบได้จาก ม.ร เท่านั้น
เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามวิวัฒน์
วันที่ตอบ28 พ.ย. 2559 11:50:55
IP Address10.3.20.36
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+