มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ลาออกแล้วสมัครเรียนใหม่

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียดเป็นนักศึกษารหัส 52 ขอคำปรึกษาค่ะ ควรจะลาออกแล้วมาสมัครใหม่ในคณะเดิมได้ใหมค่ะ และขั้นตอนการลาออกทำยังไงค่ะ และส่วนเรื่องที่จะมาสมัครใหม่จะทำได้หลังจากที่ลาออกแล้วเทอมไหน เป็นนักศึกษาเทียบโอนค่ะ (โอนได้ 45 หน่วยกิต) และวิชาที่ได้เรียนในรามฯได้อีก 17 กระบวนวิชา เหลือประมาณอีก 10 กว่าวิชาค่ะ วิชาที่เรียนได้ 17กระบวนวิชาค่ะสามารถเทียบโอนได้ใหมค่ะ
เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามอมลวรรณ
e-mailchuthano_amonwan@yahoo.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม28 พ.ย. 2557 10:22:28
จำนวนผู้อ่าน3217

คำตอบ

รายละเอียดนักศึกษามีสิทธิ์ลาออกจากการเป็นนักศึกษาและสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ และมีสิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต แต่นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในภาค 1/2552 จะเรียนครบ 8ปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ดังนั้น ภาคสุดท้ายที่นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนคือภาคซ่อม 2/2559 ดั้งนั้นการที่นักศึกษาเหลือประมาณอีก 10วิชาก็จะเรียนจบการศึกษา นักศึกษาก็ควรจะเรียนต่อไปจนให้ครบ 8ปีการศึกษา ซึ่งก็อาจจะมีสิทธิ์จบการศึกษาได้ ซึ่งหากมีข้อสงสัยใดๆให้ปรึกษาได้ที่งานบริการวิชาการ อาคาร สวป. ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-3108614 ครับ
เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ12 ธ.ค. 2557 10:05:58
IP Address10.3.20.140
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+