มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เกณฑ์การได้รับเกียรตินิยม รามคำแหง

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด-เกณฑ์การได้รับเกียรตินิยมตามประกาศของมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้างคะ -กำหนดเกรดขั้นต่ำทุกวิชาเท่าไร เกรดนิยมแต่ละระดับมีเงื่อนไขอะไรบ้าง(อันดับ 1 อันดับ 2) -ถ้าลงเกินหน้วยกิตที่กำหนด จะไม่ได้เกียรตินิยมรึป่าวคะ -การสอบ e-testing มีผลต่อการได้เกียรตินิยมไหม เช่น ถ้าสอบ e-testing แล้วจะไม่ได้เกียรตินิยม
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามวัชรxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม2 ก.ค. 2559 09:38:06
จำนวนผู้อ่าน10501

คำตอบ

รายละเอียดหลักเกณฑ์ของการได้เกียตินิยมมีอยู่ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่3 ) พ.ศ 2555 ข้อ6 ให้ยกเลิกความใน 20.3 ของข้อ20 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 20.3 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียตินิยมต้องเรียนจบปริญญาตรีภายในระยะเวลาที่กำหนด มีความประพฤติดี และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้ตลอดหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้ปริญญาเกียตินิยม โดยสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการอนุมัติปริญญาเกียตินิยมแก่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามคณะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 20.3.1 ปริญญาตรีเกียตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป 20.3.2 ปริญญาตรีเกียตินิยมอันดับ1ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 20.3.3 ปริญญาตรีเกียตินิยมอันดับ2 ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ5 ก.ค. 2559 16:24:40
IP Address10.3.20.37
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+