มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การสมัครเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิ GED ต้องเทียบวุฒิหรือไม่ ·

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียดเนื่องด้วยผมมีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีกับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการฯ เชียงใหม่ แต่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับวุฒิที่ใช้สมัคร เพราะผมจะใช้วุฒิ GED ซึ่งได้รับการรับรองให้เท่ากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( โดยไม่ต้องยื่นขอใบเทียบวุฒิเป็นรายบุคคล ) จากการประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 และผมเห็นระบุไว้ในระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ หน้า 12 ( 46 ) ว่าเป็นวุฒิเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย ผมจึงโทรไป·สอบถามสำนักงานที่เกียวกับการเทียบวุฒิ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ทางเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไงทางสำนักงานก็ไม่เทียบให้เพราะยึดตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเจ้าหน้าที่แนะนำว่าให้พิมพ์ประกาศดังกล่าวแนบกับใบสมัครในตอนทำการสมัครครับ แต่เพื่อความชัดเจน ผมรบกวนขอคำตอบจากทางมหาวิทยาลัยด้วยครับ ขอบคุณครับ
เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามจารุเดช
e-mailjacoolguy.12@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม27 เม.ย. 2559 15:11:14
จำนวนผู้อ่าน3252

คำตอบ

รายละเอียดนำวุฒิ GED ไปสมัครได้เลยครับ และให้ดำเนินการตามที่สำนักงานที่เกี่ยวกับการเทียบวุฒิแนะนำ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 3108615 ฝ่ายรับสมัครอาคาร สวป.ชั้น 3
เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ29 เม.ย. 2559 16:12:32
IP Address10.3.20.27
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+