มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ไม่ได้ลงทะเบียนภาค 2/2558 แต่จะมาลงทะเบียนภาคS/2558 จะต้องจ่ายค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาของภาค 2/2558 ทันทีพร้อมลงทะเบียน หรือ สามารถแยกจ่ายในภายหลังได้

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียดไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาค 2/2558 ถ้าจะลงทะเบียนเรียนภาค S/2558 จะต้องชำระต่ารักษาสถานภาพนักศึกษาของภาค 2/2558 ทันทีพร้อมลงทะเบียน. หรือสามารถแยกชำระภายหลังได้
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามประวิทย์
e-mailTrombone42@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม23 เม.ย. 2559 14:52:42
จำนวนผู้อ่าน463

คำตอบ

รายละเอียดนักศึกษาจะต้องชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาค2/58ในวันที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาค S/58 ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ29 เม.ย. 2559 13:08:05
IP Address10.3.20.27
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+