มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ซื้อหนังสืออ่านประกอบวิชา THA2105 และHIS2201

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียดเรียนผู้เกี่ยวข้องที่เคารพ ด้วยดิฉันได้ลงทะเบียนเรียนวิชา THA2105 (ความรู้ทั่วไปในการอ่าน) และHIS2201(ประวัติศาสตร์ไทย) แต่เนื่องจากไม่สามารถเข้าเรียนได้ จึงต้องการซื้อหนังสือประจำวิชามาอ่าน และฟังเทปคำบรรยายย้อนหลัง แต่ปรากฏว่า ค้นหาหนังสือ THA2105 (ความรู้ทั่วไปในการอ่าน) และHIS2201(ประวัติศาสตร์ไทย) ได้ และไม่ปรากฏว่ามีเทปบันทึกการบรรยายวิชาดังกล่าว จึงใคร่ขอคำแนะนำค่ะ อนึ่ง ดิฉัน ยังไม่สะดวกในการเข้าไปพบอาจารย์ประจำวิชาในขณะนี้ จึงขออนุญาตสอบถามทางอินเทอร์เนต ก่อนค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล
e-mailchularat_nirat@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม28 ก.พ. 2559 12:05:23
จำนวนผู้อ่าน4898

คำตอบ

รายละเอียดกรณีเทปบรรยายกรุณาสอบถามโดยตรงที่ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา โทร 02 3108705 ส่วนตำราเรียนให้สอบถามที่สำนักหอสมุดกลาง โทรศัพท์ 023108636 , 023108656 ครับ
เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ29 ก.พ. 2559 15:48:47
IP Address10.3.20.3
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+