มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ซื้อหนังสืออ่านประกอบวิชา THA2105 และHIS2201

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียดเรียนผู้เกี่ยวข้องที่เคารพ ด้วยดิฉันได้ลงทะเบียนเรียนวิชา THA2105 (ความรู้ทั่วไปในการอ่าน) และHIS2201(ประวัติศาสตร์ไทย) แต่เนื่องจากไม่สามารถเข้าเรียนได้ จึงต้องการซื้อหนังสือประจำวิชามาอ่าน และฟังเทปคำบรรยายย้อนหลัง แต่ปรากฏว่า ค้นหาหนังสือ THA2105 (ความรู้ทั่วไปในการอ่าน) และHIS2201(ประวัติศาสตร์ไทย) ได้ และไม่ปรากฏว่ามีเทปบันทึกการบรรยายวิชาดังกล่าว จึงใคร่ขอคำแนะนำค่ะ อนึ่ง ดิฉัน ยังไม่สะดวกในการเข้าไปพบอาจารย์ประจำวิชาในขณะนี้ จึงขออนุญาตสอบถามทางอินเทอร์เนต ก่อนค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามจุฬาxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม28 ก.พ. 2559 12:05:23
จำนวนผู้อ่าน5921

คำตอบ

รายละเอียดกรณีเทปบรรยายกรุณาสอบถามโดยตรงที่ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา โทร 02 3108705 ส่วนตำราเรียนให้สอบถามที่สำนักหอสมุดกลาง โทรศัพท์ 023108636 , 023108656 ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ29 ก.พ. 2559 15:48:47
IP Address10.3.20.3
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+