มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถามที่พบบ่อย : 8

ID8
หมวดคำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
คำถามการ Upgrade หรือ Regrade
คำตอบ

การ Upgrade หรือ Regrade คืออะไร

      การ Upgrade หรือ Regrade หมายถึง การลงทะเบียนเรียนซ้ำกระบวนวิชาที่ได้ผลการสอบต่ำกว่า อักษรระดับคะแนน C และให้นับกระบวนวิชาที่สอบได้อักษรคะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว หากผลการปรับระดับอักษรคะแนนเท่ากันทุกครั้ง เมื่อนักศึกษาแจ้งครบหลักสูตรก็จะใช้ผลการสอบที่ปรับครั้งสุดท้ายมาคิดคำนวณค่าเฉลี่ยเพียงครั้งเดียว

การรีเกรดทำอย่างไร

     ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใหม่ในวิชาที่ได้เกรด D หรือ D+ ในภาคการศึกษาใดๆก็ได้(ภาค 1, ภาค 2 หรือภาคฤดูร้อน) โดยเข้าเรียนและสอบในกระบวนวิชานั้นๆใหม่อีกครั้ง 

วันที่เพิ่มข้อมูล8 ต.ค. 2557 14:02:42
Pop Hit632

หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+