มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถามที่พบบ่อย : 34

ID34
หมวดคำถามอื่น ๆ
คำถามภาคที่จบการศึกษา และปีที่จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
คำตอบ

ภาคที่จบการศึกษา และปีที่จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

นักศึกษาสามารถเทียบปีการศึกษาที่จบการศึกษา และปีที่จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ได้จากตารางนี้

ปีการศึกษาที่จบการศึกษา ปี พ.ศ. ที่จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
จบปีการศึกษา 2560
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2560 
(รวมไปถึงภาคซ่อม 2, ฤดูร้อน/2560)
รุ่นที่ 44
จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2562
จบปีการศึกษา 2561
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2561
(รวมไปถึงภาคซ่อม 2, ฤดูร้อน/2561)
รุ่นที่ 45
จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2563
จบปีการศึกษา 2562
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2562 
(รวมไปถึงภาคซ่อม 2, ฤดูร้อน/2562)
รุ่นที่ 46
จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2564
จบปีการศึกษา 2563
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2563
(รวมไปถึงภาคซ่อม 2, ฤดูร้อน/2563)
รุ่นที่ 47
จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2566
จบปีการศึกษา 2564
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2564 
(รวมไปถึงภาคซ่อม 2, ฤดูร้อน/2564)
รุ่นที่ 48
จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2567

 

 

 

 

 

 

วันที่เพิ่มข้อมูล18 พ.ค. 2558 12:36:53
Pop Hit53437

หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+